Βικιπαίδεια:Υποψήφια προς προβολή λήμματα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  Προβεβλημένα λήμματα   Υποψήφια   Αρχείο συζητήσεων   Αφαίρεση προβεβλημένων   Αρχείο αφαίρεσης προβεβλημένων  

Στην παρούσα σελίδα καθορίζουμε ποια λήμματα θα επιλεγούν ως προβεβλημένα λήμματα, αντιπροσωπεύοντας το καλύτερο δείγμα δουλειάς στην Βικιπαίδεια. Δείτε πρώτα τα κριτήρια για το πώς πρέπει να είναι ένα προβεβλημένο λήμμα.

Σε περίπτωση που προτείνετε ένα λήμμα, γράψτε συνοπτικά του λόγους που σας οδηγούν στην επιλογή σας, αναφερόμενοι πιθανώς στην αρτιότητα, τη δομή, την αξιοπιστία, τη μορφή και την ουδετερότητα του λήμματος. Ιδιαίτερα αν απορρίπτετε μια υποψηφιότητα καλείστε επίσης να αναπτύξετε μια σχετική επιχειρηματολογία. Είναι προτιμότερο να μην συσσωρεύονται πολλά υποψήφια λήμματα προκειμένου να διεξάγεται ευκολότερα η διαδικασία της ψηφοφορίας και κριτικής. Υποψηφιότητες που μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη συναίνεση των χρηστών ώστε να αποτελέσουν ένα από τα προβεβλημένα λήμματα της Βικιπαίδειας απορρίπτονται (αλλά μπορούν να προταθούν εκ νέου). Όλες οι συζητήσεις υποψηφιότητας λημμάτων ως προβεβλημένα βρίσκονται στο αρχείο.

Κριτήρια[επεξεργασία κώδικα]

Πώς πρέπει να είναι ένα προβεβλημένο λήμμα:

 1. Πρέπει να είναι:
  1. καλογραμμένο: ο λόγος του είναι στρωτός.
  2. πλήρες: καλύπτει ολόκληρο το θέμα χωρίς να παραλείπει σημαντικές πληροφορίες ή λεπτομέρειες.
  3. συνεκτικό: έχει λογικό μέγεθος, και επικεντρώνεται στο θέμα χωρίς να αναφέρει δευτερεύουσας σημασίας λεπτομέρειες.
  4. ακριβές: είναι μια βαθιά και αντιπροσωπευτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Οι πληροφορίες που δίνονται είναι επαληθεύσιμες από αξιόπιστες πηγές και στηρίζονται με παραπομπές όπου χρειάζεται.
  5. ουδέτερο: παρουσιάζει όλο το φάσμα απόψεων δίκαια, χωρίς προκατάληψη και με το κατάλληλο βάρος.
  6. σταθερό: δεν μεταβάλλεται σημαντικά σε μικρό χρονικό διάστημα (εκτός από βελτιώσεις σύμφωνα με τα σχόλια των χρηστών).
 2. Πρέπει να είναι συμβατό και ομοιόμορφο με την μορφή των υπόλοιπων λημμάτων της Βικιπαίδειας και λημμάτων παρόμοιου θέματος. Επιπρόσθετα πρέπει να έχει:
  1. εισαγωγή: να υπάρχει μια εισαγωγική παράγραφος όπου γίνεται επαρκής περίληψη του λήμματος.
  2. κατάλληλη δομή: να είναι σωστά ιεραρχημένο με επικεφαλίδες και ένα αντιπροσωπευτικό, συνεκτικό, όχι υπερβολικά μεγάλο πίνακα περιεχομένων.
  3. ενιαία μορφή παραπομπών: το σύστημα παραπομπών που ακολουθείται πρέπει να είναι ενιαίο σε όλο το λήμμα, είτε πρόκειται για υποσημειώσεις, π.χ. ([1]), είτε σύστημα Harvard, π.χ. (Smith 2007, p. 1). (Δείτε και Βικιπαίδεια:Παράθεση πηγών/παράδειγμα μορφής) Η χρήση προτύπων δεν επιβάλλεται.
 3. Να περιέχει πολυμέσα: όπου χρειάζεται, να υπάρχουν εικόνες και άλλα πολυμέσα με επαρκείς και συνεκτικές περιγραφές και χωρίς να παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα. Οι εικόνες πρέπει να ακολουθούν την Πολιτική χρήσης εικόνων. Μη ελεύθερες εικόνες πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια εύλογης χρήσης.
 1. Smith 2007, p. 1.

Διαδικασία[επεξεργασία κώδικα]

Υποβολή προτάσεων[επεξεργασία κώδικα]

 1. Ελέγξτε τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρoί ένα προβεβλημένο λήμμα.
 2. Προσθέστε στη πιο κάτω λίστα υποψηφιοτήτων την παράμετρο *{{Συζήτηση:ΟΝΟΜΑΛΗΜΜΑΤΟΣ/Υποψήφιο προς προβολή}} και αποθηκεύστε.
 3. Πατήστε στον κόκκινο σύνδεσμο, ώστε να δημιουργηθεί η σχετική σελίδα συζήτησης.
 4. Τοποθετήστε το όνομα του λήμματος ως υποεπικεφαλίδα στην καινούργια σελίδα. Ακολούθως γράψτε τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε πως το συγκεκριμένο λήμμα θα πρέπει να καταχωρηθεί στα προβεβλημένα λήμματα της Βικιπαίδειας. Υπογράψτε με τις τέσσερις περισπωμένες και αποθηκεύστε τη σελίδα.
 5. Προσθέστε το πρότυπο {{Υποψήφιο προς προβολή}} στη σελίδα συζήτησης του λήμματος.

Καλό θα ήταν αυτός που υποβάλει μια πρόταση να μην έχει σημαντική συμμετοχή στην συγγραφή του λήμματος, έτσι ώστε να μην υπάρχει συναισθηματική φόρτιση. Κάτι τέτοιο όμως είναι προαιρετικό, αποτελεί μια σύσταση και τίθεται στην ευχέρεια του χρήστη για το αν θα την ακολουθήσει.

Γνωμοδότηση[επεξεργασία κώδικα]

Αν έχετε σκοπό να εκθέσετε την γνώμη σας υπέρ ή κατά μιας υποψηφιότητας, παρακαλείστε πρώτα να διαβάσετε προσεκτικά το σχετικό λήμμα.

 • Επιλέξτε την επιλογή "Επεξεργασία" δίπλα από τον τίτλο του υποψήφιου λήμματος.
 • Αν εγκρίνετε την υποψηφιότητα γράψτε {{υπέρ}} και στη συνέχεια τους λόγους για την επιλογή σας.
 • Αν δεν εγκρίνετε την υποψηφιότητα, γράψτε {{κατά}} και στη συνέχεια τους λόγους της επιλογής σας με πιθανές προτάσεις βελτίωσης.
 • Αν δεν έχετε αποφασίσει αλλά θέλετε να πείτε κάτι γράψτε {{σχόλιο}} και την άποψή σας.
 • Αν θέλετε να ακυρώσετε την αρχική σας απόφαση, διαγράψτε την με <s>κείμενο προς διαγραφή</s>.

Η χρήση των παραπάνω προτύπων είναι προαιρετική. Σημασία έχει η άποψη που εκφράζεται και η οποία λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια. Απόψεις που εκφράζονται με ένα απλό υπέρ ή κατά είναι πολύ πιθανό να μην ληφθούν υπόψη.

Το χρονικό όριο προαγωγής των λημμάτων σε προβεβλημένα είναι δύο μήνες. Για την τελική επιλογή ενός λήμματος απαιτείται κοινή συναίνεση. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον πέντε θετικές προτάσεις ή εκκρεμούν διαφωνίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, απορρίπτεται (αλλά μπορεί να προταθεί εκ νέου). Όλες οι συζητήσεις υποψηφιότητας λημμάτων ως προβεβλημένα βρίσκονται στο αρχείο.

Οι συζητήσεις υποψηφιότητες λημμάτων μπορούν να κλείνουν από οποιοδήποτε χρήστη, εφόσον το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί εύκολα. Σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις το κλείσιμο μπορεί να γίνει από διαχειριστή. Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να επεκτείνουν το χρονικό όριο σε συζήτηση αν κρίνουν ότι χρειάζεται, και να αφαιρέσουν πάραυτα ένα προτεινόμενο λήμμα από την συζήτηση αν ξεκάθαρα και χωρίς αμφισβήτηση δεν καλύπτονται τα απαιτούμενα κριτήρια.

Υποψηφιότητες[επεξεργασία κώδικα]

Ο Βασιλιάς των Λιονταριών[επεξεργασία κώδικα]

Τόμας Κράνμερ[επεξεργασία κώδικα]

Μετέφρασα το λήμμα της αγγλικής βικιπαίδειας Thomas Cranmer, το οποίο είναι ήδη προβεβλημένο λήμμα σε αυτή. Πιστεύω ότι και το ελληνικό λήμμα πληροί τα κριτήρια των προβεβλημένων λημμάτων. Actia Nicopolis (συζήτηση) 17:51, 15 Οκτωβρίου 2016 (UTC)

Symbol support vote.svg Υπέρ. Είμαι, κατ’ αρχήν, κατά της «προβολής» μεταφρασμένων λημμάτων. Αλλά είμαι και ο μόνος, όπως φαίνεται, που υποστηρίζω αυτή την άποψη, και με το να επιμένω σ’ αυτήν θα αδικήσω κάποια λήμματα, όταν έχουν γίνει προβεβλημένα άλλα κι άλλα μεταφρασμένα λήμματα -και τί λήμματα ! Το εν λόγω κατά την γνώμη μου πληροί όλες τις προϋποθέσεις (καλογραμμένο, πλήρες, συνεκτικό, ουδέτερο) και δίνει μια πλήρη εικόνα της ίδρυσης και των απαρχών της Αγγλικανικής Εκκλησίας. --Ignoto (συζήτηση) 22:34, 18 Οκτωβρίου 2016 (UTC)

Δεν είσαι ο μόνος. ——Nur noch ein Gott kann uns retten! aka Chalk19 (συζήτηση) 22:49, 18 Οκτωβρίου 2016 (UTC)

Symbol support vote.svg Υπέρ. Με αφήνει παγερά αδιάφορο αν ένα λήμμα είναι μεταφρασμένο, από τη στιγμή που σέβεται τους κανόνες της Βικιπαίδειας, αλλά και της ελληνικής γλώσσας (προφανώς). Από εκεί κι έπειτα το κρίνω όπως θα έκρινα ένα οποιοδήποτε λήμμα. Και αυτό εδώ το λήμμα είναι πολύ καλό. Ένα από τα μεγάλα του προσόντα είναι η τεκμηρίωση. Έγκυρη και έγκριτη. Η κάλυψη του, επίσης, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη, όπως είπε και ο συνβικιπαιδιστής από πάνω: «δίνει μία πλήρη εικόνα της ίδρυσης και των απαρχών της Αγγλικανικής Εκκλησίας»... Το ύφος του είναι στρωτό και σοβαρό, μα πάνω από όλα ευκολοδιάβαστο! Ως έχει, υπέρ, λοιπόν! —Estrella roja.svg ΖῷονΠολιτικόν(παρακαλῶ...) 10:14, 20 Οκτωβρίου 2016 (UTC)

Symbol support vote.svg Υπέρ. Πλήρες. στρωτά γραμμένο, με προσεκτική μετάφραση όρων της αγγλικανικής εκκλησίας. --Focal Point 21:50, 21 Οκτωβρίου 2016 (UTC)

Symbol opinion vote.svg Σχόλιο. Νομίζω πως καλό θα ήταν να γίνει γενική επιμέλεια, για να διορθωθούν τυχόν εκφραστικά λάθη ή ανακρίβειες κι έπειτα να περάσει από την κριτική, πριν το λήμμα λάβει πανηγυρικά το αστεράκι. Ας μην προχωρούμε σε βεβιασμένες κινήσεις. Άλλωστε, πρόκειται να προβληθεί στην Κύρια Πύλη. --Κόκκινος Ποταμός συζήτηση 15:04, 25 Οκτωβρίου 2016 (UTC)

Ο μεταφραστής έχει ήδη κάνει τη γενική επιμέλεια και θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εκφραστικά λάθη ή ανακρίβειες.
Ο Ignoto έχει ήδη κάνει ουσιαστικές διορθώσεις.
Επειδή, όμως, είμαστε άνθρωποι και τα λάθη είναι αναπόφευκτα, είναι καλοδεχούμενη κάθε παρέμβαση από φιλολόγους ή ειδικούς στην εκκλησιαστική ιστορία.
Actia Nicopolis (συζήτηση) 16:36, 26 Οκτωβρίου 2016 (UTC)
 • Symbol opinion vote.svg Σχόλιο. Ήδη στην πρώτη γραμμή του κυρίως κειμένου διαβάζω: Οι γονείς του [...] ανήκαν στη μεσαία κοινωνική τάξη και δεν ήταν μέλη της αριστοκρατίας. Η πρόταση δεν βγάζει νόημα. Μεταβαίνοντας στην αγγλική διαβάζω: His parents [...] were of modest wealth and were not members of the aristocracy. Είναι αναμενόμενο να ξεφεύγουν τέτοια λάθη (διορθώθηκε), όταν 1 μόνο συντάκτης έχει ασχοληθεί ουσιαστικά για αρκετό καιρό (άντε και ο Ignoto λίγο στην επιμέλεια). Αυτή είναι και η ουσία της παρέμβασης και της στάσης μου. Και το γεγονός ότι ένα εμφανές λάθος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και όχι κάπου χαμένο στο κείμενο, με κάνει να αμφιβάλλω τα μάλα ότι οι χρήστες που ψηφίζουν πανηγυρικά υπέρ της διάκρισης του λήμματος παραπάνω, κάθισαν να το διαβάσουν και να το εξετάσουν όσο θα έπρεπε (αν το έκαναν καθόλου). Και για ορισμένους εξ αυτών το κοντέρ της τσαπατσουλιάς -και γενικότερης παρόμοιας νοοτροπίας- γράφει επικίνδυνα υψηλές ταχύτητες. --Κόκκινος Ποταμός συζήτηση 19:18, 26 Οκτωβρίου 2016 (UTC)
 • Διέτρεξα και πάλι, με μεγάλη προσοχή, το κείμενο και έκανα ελάχιστες και επουσιώδεις διορθώσεις. Προσωπικά δεν βλέπω δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης. Όπως προανέφερα, είναι καλοδεχούμενη κάθε παρέμβαση από φιλολόγους ή ειδικούς στην εκκλησιαστική ιστορία. Actia Nicopolis (συζήτηση) 18:00, 1 Νοεμβρίου 2016 (UTC)

Λαδίσλαος Β΄ Γιαγκελόν[επεξεργασία κώδικα]

Η συζήτηση αφορά το λήμμα Λαδίσλαος Β΄ Γιαγκελόν (επεξεργασία | συζήτηση | ιστορικό | σύνδεσμοι | παρακολούθηση | μητρώο | εμφανίσεις) Το λήμμα βασίζεται στο αντίστοιχο featured article Władysław II Jagiełło. Καλύπτει όλα τα κριτήρια για προβαλλόμενο λήμμα. -geraki (συζήτηση) 12:13, 17 Σεπτεμβρίου 2016 (UTC)

Symbol opinion vote.svg Σχόλιο.Πια από τα περίπου 30 βιβλία που είναι στην βιβλιογραφία έχουν χρησιμοποιηθεί για την συγγραφή του λήμματος και υπάρχουν στις παραπομπές; --Αφησιανός (συζήτηση) 10:50, 15 Οκτωβρίου 2016 (UTC)

Symbol opinion vote.svg Σχόλιο. Χρησιμοποιούνται περίπου τα 25. --C Messier 12:57, 16 Οκτωβρίου 2016 (UTC)
Και τα υπόλοιπα που δεν χρησιμοποιούνται γιατί υπάρχουν;--Αφησιανός (συζήτηση) 10:47, 18 Οκτωβρίου 2016 (UTC)
Ας αφαιρεθούν από την ενότητα βιβλιογραφία και ας μπουν σε μία νέα υπό τον τίτλο π.χ. Περαιτέρω μελέτη... —Estrella roja.svg ΖῷονΠολιτικόν(παρακαλῶ...) 16:45, 18 Οκτωβρίου 2016 (UTC)

Symbol support vote.svg Υπέρ. Υπήρξα ο αξιολογητής του στα Καλά Λήμματα και ήταν οφθαλμοφανές ότι το λήμμα μπορεί να κριθεί και σε αυτήν τη σελίδα. (Χαίρομαι που προτάθηκε, λοιπόν) Οι απόψεις μου για αυτό έχουν γραφεί και συνεχίζω να τις υποστηρίζω κι εδώ. Δε μου αρέσει να επαναλαμβάνομαι, οπότε περιεκτικότατα: πλήρες, ευανάγνωστο και κυρίως απόλυτα τεκμηριωμένο. Μέχρι να υπάρξει κάποια φωνή αντίρρησης, η οποία θα αναδεικνύει τα πιθανά λάθη/ελαττώματα/ελλείψεις του, εμμένω στο υπερ. —Estrella roja.svg ΖῷονΠολιτικόν(παρακαλῶ...) 10:20, 20 Οκτωβρίου 2016 (UTC)

Symbol support vote.svg Υπέρ. Όντως καλογραμμένο λήμμα με στρωτή γλώσσα, ισορροπημένη δομή μεταξύ των ενοτήτων, καλογραμμένο και πλήρες όσον αφορά την τεκμηρίωση. Φωτίζει μια περίοδο του μεσαίωνα σχετικά άγνωστη στα καθ'ημάς. Glavkos (συζήτηση) 20:46, 21 Οκτωβρίου 2016 (UTC)

 • Symbol opinion vote.svg Σχόλιο. Αν και είναι πολύ καλό λήμμα, δεν θα ψηφίσω υπέρ αυτή τη στιγμή, καθώς βλέπω ότι τις τελευταίες μέρες γίνονται πολλές επεξεργασίες για βελτίωση του λήμματος. Θα αφήσω μονάχα μια ερώτηση: γιατί αναγράφεται ως Βλαντισλάφ και όχι ως Βλαντίσλαφ που είναι η ορθή προφορά στα πολωνικά (Βλαντισλάφ είναι η ρωσική προφορά του ονόματος); Nataly8 συζήτηση 06:19, 25 Οκτωβρίου 2016 (UTC)

Silent Hill 2[επεξεργασία κώδικα]

Symbol support vote.svg Υπέρ. Το λήμμα γραμμένο από εμένα, ωστόσο, χωρίς συναισθηματισμούς, προτείνω να γίνει Προβεβλημένο διότι αποτελεί πολύ καλή μετάφραση του αντίστοιχου Καλού αγγλικού λήμματος, όντας πλήρες, περιέχοντας επαρκείς και αναλυτικές ενότητες, παραπομπές, εικόνες και φυσικά γραφή σε ουδέτερη οπτική γωνία. Γενικότερα πληροί τα κριτήρια. _DaftRose (συζήτηση) 01:45, 24 Οκτωβρίου 2016 (UTC)


Symbol opinion vote.svg Σχόλιο. Μήπως είναι σκόπιμο να μεταφράσετε και τα κείμενα των παραπομπών;
Οι ημερομηνίες προσπέλασης μήπως θα έπρεπε να μετατραπούν στα ελληνικά πρότυπα;
Actia Nicopolis (συζήτηση) 10:12, 24 Οκτωβρίου 2016 (UTC)

Σκόπιμο δεν είναι γιατί τα αγγλικά είναι διεθνής γλώσσα, και αν τα μετέφραζα, η λογική θα ήταν να μεταφράσω και τα ίδια τα κείμενα των άρθρων, πράγμα που δεν γίνεται

Οι ημερομηνίες προσπέλασης επίσης δεν πιστεύω οτι ειναι απαραίτητο να μεταφραστούν, αλλά μπορώ να το κάνω αν το θεωρείς απαραίτητο. Κατά τα άλλα πως το βλέπεις το λήμμα; _DaftRose (συζήτηση) 13:38, 24 Οκτωβρίου 2016 (UTC)

Symbol support vote.svg Υπέρ. Είμαι υπέρ του να γίνει Προβεβλημένο, γιατί είναι αντάξιο των καλύτερων λημμάτων της αγγλικής Βικιπαίδειας, πόσο μάλλον της ελληνικής... Τέτοια λήμματα κοσμούν τη Βικιπαίδεια -MoogPRODIGY (συζήτηση) 23:12, 24 Οκτωβρίου 2016 (UTC)