Βικιπαίδεια:Αμμοδοχείο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

<!doctype html> <html> <head> <title>Letterlike Symbols — Unicode Character Table</title> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <meta name="verify-v1" content="Bb85Yfjybxu34yXH8FGKYwIzCNVGNlA9IzQSIrCDewc="> <link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico"> <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,700" rel="stylesheet" type="text/css"> <link rel="stylesheet" href="/lib/styles/normalize.css"> <link rel="stylesheet" href="/lib/styles/default/screen.css" media="screen"> <link rel="stylesheet" href="/lib/styles/default/print.css" media="print"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/lib/styles/unicode/screen.css" media="screen" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/lib/styles/unicode/print.css" media="print" /> <script> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-539874-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script> </head>

<body><a class="logo" href="/"><img alt="JRX Logo" src="/images/JRX-Logo.png"></a>

<form action="/r/Unicode/" method="get">2100-214F   <select name="range" onchange="document.location.replace('/r/Unicode/' + this.value)"><option value="0020-007F">Basic Latin</option><option value="00A0-00FF">Latin-1 Supplement</option><option value="0100-017F">Latin Extended-A</option><option value="0180-024F">Latin Extended-B</option><option value="0250-02AF">IPA Extensions</option><option value="02B0-02FF">Spacing Modifier Letters</option><option value="0300-036F">Combining Diacritical Marks</option><option value="0370-03FF">Greek and Coptic</option><option value="0400-04FF">Cyrillic</option><option value="0500-052F">Cyrillic Supplementary</option><option value="0530-058F">Armenian</option><option value="0590-05FF">Hebrew</option><option value="0600-06FF">Arabic</option><option value="0700-074F">Syriac</option><option value="0780-07BF">Thaana</option><option value="0900-097F">Devanagari</option><option value="0980-09FF">Bengali</option><option value="0A00-0A7F">Gurmukhi</option><option value="0A80-0AFF">Gujarati</option><option value="0B00-0B7F">Oriya</option><option value="0B80-0BFF">Tamil</option><option value="0C00-0C7F">Telugu</option><option value="0C80-0CFF">Kannada</option><option value="0D00-0D7F">Malayalam</option><option value="0D80-0DFF">Sinhala</option><option value="0E00-0E7F">Thai</option><option value="0E80-0EFF">Lao</option><option value="0F00-0FFF">Tibetan</option><option value="1000-109F">Myanmar</option><option value="10A0-10FF">Georgian</option><option value="1100-11FF">Hangul Jamo</option><option value="1200-137F">Ethiopic</option><option value="13A0-13FF">Cherokee</option><option value="1400-167F">Unified Canadian Aboriginal Syllabics</option><option value="1680-169F">Ogham</option><option value="16A0-16FF">Runic</option><option value="1700-171F">Tagalog</option><option value="1720-173F">Hanunoo</option><option value="1740-175F">Buhid</option><option value="1760-177F">Tagbanwa</option><option value="1780-17FF">Khmer</option><option value="1800-18AF">Mongolian</option><option value="1900-194F">Limbu</option><option value="1950-197F">Tai Le</option><option value="19E0-19FF">Khmer Symbols</option><option value="1D00-1D7F">Phonetic Extensions</option><option value="1E00-1EFF">Latin Extended Additional</option><option value="1F00-1FFF">Greek Extended</option><option value="2000-206F">General Punctuation</option><option value="2070-209F">Superscripts and Subscripts</option><option value="20A0-20CF">Currency Symbols</option><option value="20D0-20FF">Combining Diacritical Marks for Symbols</option><option value="2100-214F" selected="selected">Letterlike Symbols</option><option value="2150-218F">Number Forms</option><option value="2190-21FF">Arrows</option><option value="2200-22FF">Mathematical Operators</option><option value="2300-23FF">Miscellaneous Technical</option><option value="2400-243F">Control Pictures</option><option value="2440-245F">Optical Character Recognition</option><option value="2460-24FF">Enclosed Alphanumerics</option><option value="2500-257F">Box Drawing</option><option value="2580-259F">Block Elements</option><option value="25A0-25FF">Geometric Shapes</option><option value="2600-26FF">Miscellaneous Symbols</option><option value="2700-27BF">Dingbats</option><option value="27C0-27EF">Miscellaneous Mathematical Symbols-A</option><option value="27F0-27FF">Supplemental Arrows-A</option><option value="2800-28FF">Braille Patterns</option><option value="2900-297F">Supplemental Arrows-B</option><option value="2980-29FF">Miscellaneous Mathematical Symbols-B</option><option value="2A00-2AFF">Supplemental Mathematical Operators</option><option value="2B00-2BFF">Miscellaneous Symbols and Arrows</option><option value="2E80-2EFF">CJK Radicals Supplement</option><option value="2F00-2FDF">Kangxi Radicals</option><option value="2FF0-2FFF">Ideographic Description Characters</option><option value="3000-303F">CJK Symbols and Punctuation</option><option value="3040-309F">Hiragana</option><option value="30A0-30FF">Katakana</option><option value="3100-312F">Bopomofo</option><option value="3130-318F">Hangul Compatibility Jamo</option><option value="3190-319F">Kanbun</option><option value="31A0-31BF">Bopomofo Extended</option><option value="31F0-31FF">Katakana Phonetic Extensions</option><option value="3200-32FF">Enclosed CJK Letters and Months</option><option value="3300-33FF">CJK Compatibility</option><option value="3400-4DBF">CJK Unified Ideographs Extension A</option><option value="4DC0-4DFF">Yijing Hexagram Symbols</option><option value="4E00-9FFF">CJK Unified Ideographs</option><option value="A000-A48F">Yi Syllables</option><option value="A490-A4CF">Yi Radicals</option><option value="AC00-D7AF">Hangul Syllables</option><option value="D800-DB7F">High Surrogates</option><option value="DB80-DBFF">High Private Use Surrogates</option><option value="DC00-DFFF">Low Surrogates</option><option value="E000-F8FF">Private Use Area</option><option value="F900-FAFF">CJK Compatibility Ideographs</option><option value="FB00-FB4F">Alphabetic Presentation Forms</option><option value="FB50-FDFF">Arabic Presentation Forms-A</option><option value="FE00-FE0F">Variation Selectors</option><option value="FE20-FE2F">Combining Half Marks</option><option value="FE30-FE4F">CJK Compatibility Forms</option><option value="FE50-FE6F">Small Form Variants</option><option value="FE70-FEFF">Arabic Presentation Forms-B</option><option value="FF00-FFEF">Halfwidth and Fullwidth Forms</option><option value="FFF0-FFFF">Specials</option><option value="10000-1007F">Linear B Syllabary</option><option value="10080-100FF">Linear B Ideograms</option><option value="10100-1013F">Aegean Numbers</option><option value="10300-1032F">Old Italic</option><option value="10330-1034F">Gothic</option><option value="10380-1039F">Ugaritic</option><option value="10400-1044F">Deseret</option><option value="10450-1047F">Shavian</option><option value="10480-104AF">Osmanya</option><option value="10800-1083F">Cypriot Syllabary</option><option value="1D000-1D0FF">Byzantine Musical Symbols</option><option value="1D100-1D1FF">Musical Symbols</option><option value="1D300-1D35F">Tai Xuan Jing Symbols</option><option value="1D400-1D7FF">Mathematical Alphanumeric Symbols</option><option value="20000-2A6DF">CJK Unified Ideographs Extension B</option><option value="2F800-2FA1F">CJK Compatibility Ideographs Supplement</option><option value="E0000-E007F">Tags</option></select><noscript>  <input type="submit" value="Go" /></noscript></form>

Letterlike Symbols

2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
210a
210b
210c
210d
210e
210f
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
211a
211b
211c
211d
211e
211f
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
212a
212b
212c
212d
212e
212f
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
213a
213b
213c
213d
213e
213f
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
214a
214b
214c
214d
214e
214f

</body></html>